פוסטים מאת

בלב שלם לקחת מקום תפוס בחולי

בלי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תמיד תוהו ובוהו        וחושך על פני תהום תכליתה, של הארץ ורוח אלוהים הבודדה מרחפת על פני המים. מסתכלת לראות עם משהו השתנה אבל לא, כלום עדין לא השתנה. רוח אלוהים מרחפת ונשמת האל לוחשת “כי מי יעריכני וידע אהבתי?” דממת נצח בכל […]