שיעורי מוזיקה למתחילים – סקסופון, חליל צד, קלרינט

יישום ולמידה מתוך שימוש בימין ושמאל קרי קוארדינציה כולל וויסות אוויר
חלוקת קשב ועבודה על שיפור הזכרון תוך כדי יצירה
בניית אמון בכלי כמקדם ביטוי ובטחון עצמי

מפגשים מוזיקליים טרום כלי

בניית אמון במוזיקה ככלי תקשורת
יצירת מרחב מאפשר ולא שיפוטי, תוך שמירה על גבולות
התנסות בכלים שונים